شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
56418975-6 (21) 98+
[email protected]
ساخت و تحویل انواع تیرورق H و BOX

       با افزایش تعداد طبقات در ستونها و یا دهانه تیرها در ساختمان ، استفاده از پروفیلهای نورد شده استاندارد ، غیرممکن و یا غیر اقتصادی می باشد . در چنین مواردی معمولا" از مقاطع ساخته شده از ورق استفاده می گردد . شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور ، با شناسایی این نیاز در بازار ملزومات صنعت ساختمان ، اقدام به تولید و عرضه تیرورقهای آماده براساس سفارش مشتری در ابعاد گوناگون نموده است . فرآیند ساخت تیر ورق بصورت اتوماتیک و بدون ایجاد تنشهای پسماند می باشد . بسته به نیاز و سفارش مشتری امکان اعمال انواع پوشش رنگ با فام دلخواه روی قطعات وجود دارد .