شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
56418975-6 (21) 98+
[email protected]
تجهيزات

تجهیزات تعداد
 POTAIN 646 تاورکرين 8 تن  1 دستگاه
اتو ميکسر بتن به ظرفيت 2 متر مکعب
1 دستگاه
ويبراتور بتن 4 دستگاه
كامپكتور با قابليت اعمال فشار 2 تن بر سانتيمتر مربع
1 دستگاه
دوربين نقشه برداری تئودوليت و نيوو 3 دستگاه
فاصله ياب ليزری 1 دستگاه
KVA360 ديزل ژنراتور
1 دستگاه
KVA 220 ديزل ژنراتور
3 دستگاه
40ديزل ژنراتور KVA
1 دستگاه
وانت نيسان 1 دستگاه
اتومبيل سواری 2 دستگاه
كانكس و كانتينر 5 دستگاه
قالب فلزي بتن 300 مترمربع
گيوتين ورق بر 6 متری ، برش تا ضخامت 25 ميليمتر
1 دستگاه
H,I دستگاه مونتاژ اتوماتيک سازه های
1 دستگاه
دستگاه برش اتوماتيك ريلي 8 دستگاه
دريل راديال با مته به قطر حد اکثر 100 ميليمتر
1 دستگاه
دريل ثابت ستونی با مته به قطر حد اکثر 32 ميليمتر
3 دستگاه
دريل ثابت ستونی با مته به قطر حد اکثر 40 ميليمتر
1 دستگاه
دريل مگنت  بامته به قطر حد اکثر 32 ميليمتر
1 دستگاه
دستگاه جوش زير پودری 4 دستگاه
CO2دستگاه جوش 
20 دستگاه
رکتيفاير جوش 36 دستگاه
جرثقيل 15 تن
1 دستگاه
جرثقيل 10 تن
3 دستگاه
جرثقيل 5 تن
2 دستگاه
ليفت تراک 7 تن و 10 تن

از هر کدام

1 دستگاه

کمپرسور هوا 3 متر مکعبی
3 دستگاه
ماشين پانچ 3 کاره
1 دستگاه