شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
56418975-6 (21) 98+
[email protected]
منابع مالی

شرکت مهندسی صنايع عمرانی باربد فن آور ، با گردش مالی بالغ بر يکصد ميليارد ريال در سال 1387 ، دارای توان مالی مناسبی جهت پيشبرد پروژه های خود می باشد . علاوه بر اين بانکهای طرف قرارداد اين شرکت منابع مالی و اعتباری مضاعف در اختيار شرکت قرار می دهند که ذيلا" به آنها اشاره می شود :

  • بانک سامان : صدور ضمانتنامه بانکی ، گشايش اعتبارات اسنادی ريالی و ارزی و تسهيلات مختلف تا سقف ده ميليارد ريال قابل افزايش تا سقف پنجاه ميليارد ريال در صورت نياز پروژه . (با ارزهای ريال - يورو - دلار آمريکا)

  • بانک صنعت و معدن : صدور ضمانتنامه بانکی ، گشايش اعتبارات اسنادی ريالی و ارزی و تسهيلات مختلف تا سقف ده ميليارد ريال . (با ارزهای ريال - يورو - دلار آمريکا)

  • بانک ملت : صدور ضمانتنامه بانکی ، گشايش اعتبارات اسنادی ريالی و ارزی و تسهيلات مختلف تا سقف سی ميليارد ريال . (با ارزهای ريال - يورو - دلار آمريکا)