شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
56418975-6 (21) 98+
[email protected]
استانداردها و منابع علمی-تخصصی

American Society of Testing and Materials ASTM
American Society of Mechanical Engineers ASME
American Institute of Steel Construction AISC
American Society of Civil Engineers ASCE
American Welding Society AWS
American Water Works Association AWWA
American Concrete Institute ACI
American Petroleum Institute API
British Standards Institute BSI
Deutsche Norm DIN
Federation European de la Manutentio FEM
International Electrotechnical Commission IEC
Iranian Petroleum Standards IPS
National Fire Protection Association NFPA
National Petrochemical Company Standards NPCS
Uniform Building Code UBC 1997
Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures

TIA-EIA-222-F

Antenna Supporting    

Trouvay & Cauvin) for piping fittings & accessories TC
Federal Emergency Management Agency FEMA
US Army Corps of Engineers Manuals, Design Guides and Technical Reports  
Manual of Safety in Design