20 +

سال سابقه و تجربه
درباره ما

ما متخصص ارائه راه حل های صنعتی و ساختمانی هستیم

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺭﺑﺪ ﻓﻦ ﺁﻭﺭ (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۱ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ‬ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ . ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﻳﮏ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ‬ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .‬ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺷﺮﮐﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ، ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﮊﻩ ‫ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ .‪) E.P.C‬ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ - ﺧﺮﻳﺪ - ﺍﺟﺮﺍ) ، .‪) P.C‬ﺧﺮﻳﺪ- ﺍﺟﺮﺍ) ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .‪) C‬ﺍﺟﺮﺍ) ﺩﺍﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬

  • سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی

  • تامین و تولید لوله های خطوط نفت و گاز

  • بازرگانی محصولات فولادی

  • ساخت و تولید سازه های صنعتی و جرثفیل های صنعتی

  • پیمانکاری

خدمات

بهترین خدمات

توضیحات بیشتر در اینجا نوشته میشود

عنوان خدمات

توضیحات تکمیلی در مورد هر خدمات در این بخش نوشته می شود و برای اطلاعات بیشتر به صفحات داخلی ارجاع می گردد

عنوان خدمات

توضیحات تکمیلی در مورد هر خدمات در این بخش نوشته می شود و برای اطلاعات بیشتر به صفحات داخلی ارجاع می گردد

عنوان خدمات

توضیحات تکمیلی در مورد هر خدمات در این بخش نوشته می شود و برای اطلاعات بیشتر به صفحات داخلی ارجاع می گردد

عنوان خدمات

توضیحات تکمیلی در مورد هر خدمات در این بخش نوشته می شود و برای اطلاعات بیشتر به صفحات داخلی ارجاع می گردد

عنوان خدمات

توضیحات تکمیلی در مورد هر خدمات در این بخش نوشته می شود و برای اطلاعات بیشتر به صفحات داخلی ارجاع می گردد

عنوان خدمات

توضیحات تکمیلی در مورد هر خدمات در این بخش نوشته می شود و برای اطلاعات بیشتر به صفحات داخلی ارجاع می گردد

عنوان خدمات

توضیحات تکمیلی در مورد هر خدمات در این بخش نوشته می شود و برای اطلاعات بیشتر به صفحات داخلی ارجاع می گردد

عنوان خدمات

توضیحات تکمیلی در مورد هر خدمات در این بخش نوشته می شود و برای اطلاعات بیشتر به صفحات داخلی ارجاع می گردد

لیست اجرا

آخرین پروژه ها

در این قسمت شرح خلاصه ای از پروژه های مهم قرار میگیرد و به گالری تصاویر لینک میشود

500
+ پروژه های انجام شده
250
+ مشتریان راضی
120
+ پرسنل فعال
300
+ خدمات پشتیبانی
thumb
مهارت های ما 

ما به شما بهترین خدمات را ارائه میدهیم

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺭﺑﺪ ﻓﻦ ﺁﻭﺭ (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۱ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ‬ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ . ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﻳﮏ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ‬ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .‬

Construction 85%
Civil Engineering 65%
Architecture Design 75%
اطلاعات بیشتر